Uitgever

De Blauwe Tijger is “a young roaring tiger” in de boekenjungle. De uitgeverij werd in 2013 opgericht door de ambitieuze 37-jarige Tom Zwitser, filosoof van vorming en uitgever “met een missie”, zoals hij zelf zei in een interview met Elsevier (2 maart 2017).

Hoewel uitgesproken katholiek, biedt Tom Zwitser een platform aan auteurs met uiteenlopende levensbeschouwingen, auteurs die schrijven over de onderbelichte kwesties en problemen die door de mainstream worden weggemoffeld, auteurs die schrijven voor een publiek dat weigert in slaap te worden gesust. Kortom, auteurs die met de Colombiaanse filosoof Nicolás Gόmez Dávila weten dat “Tegen de stroom oproeien niet onverstandig is, als de rivier vloeit in de richting van watervallen.” (p. 67 in De authentieke reactionair, uitgeverij De Blauwe Tijger).

De Blauwe Tijger is de mythische figuur waarover Jorge Luis Borges schrijft als het zinnebeeld van de lente en de kracht van het ontkiemend, niet te stuiten leven.
Lees meer: “Over Blauwe Tijgers”.